Site Overlay

Kalenjin Bible Android App

Kalenjin Bible for Android. Get in on Google playStore

Mathew 1 (Matayo 1)

1 Bukuit ne bo oretab Jesu Kristo, weritab Daudi, weritab Abraham.

2 Kisich Abraham Isak; ak kisich Isak Jakobo; ak kisich Jakobo Juda ak che tupcho;

3 ak kisich Juda Pares ak Zera eng’ Tamar; ak kisich Pares Hesron; ak kisich Hesron Ram;

4 ak kisich Ram Aminadab; ak kisich Aminadab Nason; ak kisich Nason Salmon;

5 ak kisich Salmon Boas eng’ Rahab; ak kisich Boas Obed eng’ Ruth; ak kisich Obed Jesii;

6 ak kisich Jesii laitoriat Daudi. Ak kisich Daudi Solomon eng’ ne ki bo Uria;

7 ak kisich Solomon Reoboam; ak kisich Reoboam Abija; ak kisich Abija Asa;

8 ak kisich Asa Jeosabat; ak kisich Jeosabat Joram; ak kisich Joram Usia;

9 ak kisich Usia Jotam; ak kisich Jotam Ahas; ak kisich Ahas Hesekia;

10 ak kisich Hesekia Manase; ak kisich Manase Amon; ak kisich Amon Josia;

11 ak kisich Josia Jekonia ak che tupcho5 eng’ betusiek che kiga kimut bik koba Babulon.

12 Ak kingo kagimut koba Babulon, kosich Jekonia Sealtiel; ak kisich Sealtiel Serubabel;

13 ak kisich Serubabel Abiud; ak kisich Abiud Eliakim; ak kisich Eliakim Asor;

14 ak kisich Asor Sadok; ak kisich Sadok Akim; ak kisich Akim Eliud;

15 ak kisich Eliud Eleasar; ak kisich Eleasar Matan; ak kisich Matan Jakobo;

16 ak kisich Jakobo Josep manong’otiotab Maria, ne kisich Jesu ne kiguure Kristo.

17 Kiek ibinwek tugul taman ak ang’wan koboch Abraham agoi Daudi; ak kiek ibinwek taman ak ang’wan koboch Daudi agoi kamutet ne kigimut bik koba Babulon; ak kiek ibinwek taman ak ang’wan koboch ngab kimut koba Babulon agoi Kristo.

Sigetab Jesu

18 Ki u ni sigetab Jesu Kristo: ye kingo kagochamnyechi Josep kotungei ak Maria kametab Jesu, ye kitomo kotuiyo, kotook kele managat inendet eng’ Tamirmiriet ne Tilil.

19 Ak kimachei Josep manong’otiondennyi kole kobagakta eng’ ung’ot amu kima cham konai chi, ak amu ki chi ne bo imanda.

20 Ago ye kingota kobwati tuguchu5 ogeero5 kimong’ji inendet malaikaiyatab Kiptaiyat eng’ karuotitoetj kole, Josep, weritab Daudi, ameiywei imutyige Maria osotiondeng’ung’: amu managat inendet eng’ Tamirmiriet ne Tilil.

21 Ak tun sichei werit; ak iguure kainennyi JESU; amu inendet ne soru bikyik eng’ tengekwogikwak.

22 Ak kagoyaak tuguchu tugul, si kobiit kosulda ne kiga mwa Kiptaiyat eng’ maotiotj kole,

23 Ogeero, manachi bergeiyat, ak kosich werit, ak keguure kainennyi Imanuel;

ye kiweech ko ni, Mi Jehovah kobotech.

24 Ak king’eet Josep eng’ ruondanyi, ak koyai ko u ye king’at malaikaiyatab Kiptaiyat, ak kiimutyigei osotiondennyi;

25 ak kima rikyi inendet kot kosich werit: ak koguure kainennyi JESU.

Screen03Screen02Screen01Screen04